پاورپوینت آشنایی با اکولوژی محیطهای مختلف ( بیوم ها )
آشنایی با اکولوژی محیطهای مختلف
پاورپوینت بیوم ها

تعداد اسلاید: 66

قسمتی از فهرست مطالب

مقدمه

توندرا

 

جنگل سوزنی برگان(تایگا)

 

بیابان(صحرا)

 

جوامع دریایی

 

جوامع آبهای شیرین

 

جوامع دریایی

 

آبهای روان

 

آبهای ساکنLentic water